Program "Ścieżka dla Mazowsza"

ncbr_logo znak_barw_rp_poziom_bez_ramki_rgbWhites sp. z o.o. realizuje projekt „Innowacyjny system zarządzania optymalizacją stron internetowych wykorzystujący machine learning, pozwalający wydawać rekomendacje oparte na danych liczbowych z określonym prawdopodobieństwem sukcesu”.


Celem projektu jest stworzenie narzędzi do zarządzania optymalizacją stron internetowych, czyli oceny ich użyteczności i jakości pod kątem danego zapytania.  

Zakładane rezultaty to: automatyzacja pracy, rekomendacje będą oparte o duże statystyki na temat wygrywających stron i ich analizy z wykorzystaniem uczenia maszynowego. Narzędzie będzie analizowało czynniki decydujące o pozycji strony w wynikach wyszukiwania i dokona ich priorytetyzacji, jak również pozwoli uzyskać informację na temat wzajemnego oddziaływania wielu czynników.

System umożliwi świadczenie usługi pozycjonowania w oparciu o dane liczbowe i z określonym prawdopodobieństwem sukcesu.

Zakłada się dobranie odpowiednich czynników, analizę języka naturalnego umożliwiającą badanie związku zapytania z tekstem będącym wynikiem rankowania oraz analizę z topikowaniem treści i wyznaczaniem struktury linkowej oraz tworzeniem bazy fraz relewantnych dla zapytania, dobranie modelu rankującego i nauczenie go dla konkretnych przypadków. 


Wartość projektu: 7 286 546,50 PLN
Wartość dofinansowania: 4 650 384,13 PLN

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza.

 

Zobacz:

POSTĘPOWANIE 1/01/2024/MAZOWSZE

POSTĘPOWANIE 2/01/2024/MAZOWSZE

POSTĘPOWANIE 2/05/2023/MAZOWSZE - Data Engineer

POSTĘPOWANIE 1/06/2023/MAZOWSZE - React Front-end Developer