Ścieżka dla Mazowsza

POSTĘPOWANIE 2/12/2022/MAZOWSZE - Data Scientist 

WHITES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w związku z realizacją projektu pt. "Innowacyjny system zarządzania optymalizacją stron internetowych wykorzystujących machine learning, pozwalający wydawać rekomendacje oparte nadanych liczbowych z określonym prawdopodobieństwem sukcesu", wybranego w ramach konkursu „Ścieżka dla Mazowsza” (nr Umowy: MAZOWSZE/0098/19-00), prowadzi postępowanie na realizację prac badawczo-rozwojowych w ww. projekcie w roli DATA SCIENTIST (dwie osoby). Podstawą realizowanych zadań będzie umowa o współpracy (B2B).

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie wykonawcy