Programy i granty

Grant z Funduszy Europejskich 

Whites Spółka z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Innowacyjny system zarządzania budżetami marketingowymi wykorzystujący machine learning pozwalający wydawać rekomendacje oparte na predykcjach utworzonych na danych sprzedażowych pozyskiwanych z wielu źródeł z określonym prawdopodobieństwem sukcesu”.

Cele projektu

Celem projektu jest stworzenie modelu predykcyjnego określającego optymalny ze względu na ROI rozkład budżetu marketingowego i przewidywane wartości zwrotu z inwestycji w poszczególne kanały.

Planowane efekty

  • Zdefiniowanie danych kluczowych dla działania modelu i danych opcjonalnych,
  • Stworzenie i uczenie modelu na pozyskanych danych - weryfikację jakości zbiorów,
  • Stworzenie modelu określającego efektywność monetarną poszczególnych kanałów, czyli zysk na poszczególnych formach marketingu internetowego stosowanego w przeszłości,
  • Zbudowanie modelu predykcyjnego,

Wartość projektu

 

Koszt całkowity projektu
5 627 708,34 PLN

Koszty kwalifikowane
 5 627 708,34 PLN

 

Wkład Funduszy Europejskich
3 376 625,00 PLN


logo_FE_Inteligentny_Rozwoj_rgb-1znak_barw_rp_poziom_bez_ramki_rgb
UE_EFRR_rgb-1

 

Go to brand Program

 

Project description


The aim of the project is to increase the recognition of the Whites brand in the international arena and on the selected prospective market, and to attract foreign customers. The project will have a positive impact on both the quantitative and valuable growth of the company, its international competitiveness (increase in the quality of services provided, caused by lively contacts with markets advanced in terms of development and the need to compete with international players; increasing the company's potential). 

Project value

572 300,00 zł 

Contribution of European Funds

343 380,00 zł

Opis projektu

Celem projektu jest zwiększenie rozpoznawalności marki Whites na arenie międzynarodowej oraz na wybranym rynku perspektywicznym i pozyskanie zagranicznych klientów. Projekt wpłynie pozytywnie zarówno na ilościowy, jak i wartościowy wzrost przedsiębiorstwa, jego konkurencyjności w skali międzynarodowej (wzrost jakości świadczonych usług, spowodowany ożywionymi kontaktami z zaawansowanymi pod względem rozwoju rynkami oraz koniecznością konkurencji z międzynarodowymi graczami; zwiększenie potencjału przedsiębiorstwa). 

Wartość projektu

572 300,00 zł 

Wkład Funduszy Europejskich

343 380,00 zł