Ścieżka dla Mazowsza

POSTĘPOWANIE 2/05/2023/MAZOWSZE - Data Engineer

WHITES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - w związku z realizacją projektu pt. "Innowacyjny system zarządzania optymalizacją stron internetowych wykorzystujących machine learning, pozwalający wydawać rekomendacje oparte nadanych liczbowych z określonym prawdopodobieństwem sukcesu", wybranego w ramach konkursu „Ścieżka dla Mazowsza” (nr Umowy: MAZOWSZE/0098/19-00) - prowadzi postępowanie na realizację prac badawczo-rozwojowych w ww. projekcie w roli DATA ENGINEER (jedna osoba).

Podstawą realizowanych zadań będzie umowa o współpracy (B2B).

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie wykonawcy