Ścieżka dla Mazowsza

POSTĘPOWANIE 1/01/2024/MAZOWSZE 

WHITES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - w związku z realizacją projektu pt. "Innowacyjny system zarządzania optymalizacją stron internetowych wykorzystujących machine learning, pozwalający wydawać rekomendacje oparte nadanych liczbowych z określonym prawdopodobieństwem sukcesu", wybranego w ramach konkursu „Ścieżka dla Mazowsza” (nr Umowy: MAZOWSZE/0098/19-00) - prowadzi postępowanie na realizację prac badawczo-rozwojowych w ww. projekcie w rolach: 

  1. a) Specjalista ds. optymalizacji stron internetowych (SEO Specialist) – 1 osoba;
    b) Specjalista ds uczenia maszynowego (Machine Learning Specialist) – 1 osoba;
    c) Data Scientist – 1 osoba.

Podstawą realizowanych zadań będą umowy o współpracy (B2B).

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie wykonawcy