Go to brand Program

Project description

The aim of the project is to increase the recognition of the Whites brand in the international arena and on the selected prospective market, and to attract foreign customers. The project will have a positive impact on both the quantitative and valuable growth of the company, its international competitiveness (increase in the quality of services provided, caused by lively contacts with markets advanced in terms of development and the need to compete with international players; increasing the company's potential). 

Project value:

572 300,00 zł 

Contribution of European Funds:

343 380,00 zł

Opis projektu

Celem projektu jest zwiększenie rozpoznawalności marki Whites na arenie międzynarodowej oraz na wybranym rynku perspektywicznym i pozyskanie zagranicznych klientów. Projekt wpłynie pozytywnie zarówno na ilościowy, jak i wartościowy wzrost przedsiębiorstwa, jego konkurencyjności w skali międzynarodowej (wzrost jakości świadczonych usług, spowodowany ożywionymi kontaktami z zaawansowanymi pod względem rozwoju rynkami oraz koniecznością konkurencji z międzynarodowymi graczami; zwiększenie potencjału przedsiębiorstwa). 

Wartość projektu:

572 300,00 zł 

Wkład Funduszy Europejskich:

343 380,00 zł